vandrarbilder 546

Stig-Martin Lindgren och Britt-Marie Lindgren i brödboden