STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2021


Ordförande, Håkan Hermansson, N.Härene, Björkhaga, 53192 Lidköping, 0510-53 50 87, 070-828 48 29, heliana1295@hotmail.com
Vice ordförande, Per-Olof Johansson, Lindärva, Hörnet 1, 53191 Vinninga, 0510-676 26, 070-747 16 64, pojohansson@hotmail.se
Kassör, Leif Augustsson, Lindärva, Skogshyddan 1, 53191 Vinninga, 0510-509 82, 070-341 91 59, leif.augustsson@live.se
Sekreterare, Bo Hellqvist, Björsgårdsvägen 16D, 53173 Källby, 0510-54 11 25 070-189 08 02 bo.hellqvist@telia.com


Ledamot, Jan-Åke Karlsson, Myråsen, Affären 1, 53392 Lundsbrunn, 0511-292 54, 070-301 50 39, karlssonmyrasen@gmail.com Ledamot, Eva Bergström Bryngelsson, Götgatan 35, 53333 Götene, 0511-513 88, 073-034 50 25, eva.ml.bergström@hotmail.se
Ledamot, Ann-Charlotte Granander, Friggagatan 16, 53333 Götene, 0511-50355, 070-388 75 49, lotta.granander@gmail.com


Suppleant, Mats Larsson, Näckrosstigen 2, 53173 Källby, 070-524 41 61, matti.larsson@telia.com
Suppleant, Irma Särnqvist, Atletvägen 17, 53155 Lidköping, 070-551 66 99, irma.sarnqvist51@gmail.com, Suppleant, Åke Bryngelsson, Götgatan 35, 53333 Götene, 0511-513 88 073-906 94 87
Suppleant, Eva Filipsson, Karlagatan 24B, 53132 Lidköping, 0510-225 89, 070-308 04 74, eva.filipsson@grastorp.se

Revisor, Anders Sigurd, Sävare, Torestorp 6, 53191 Vinninga, 0510-508 07
Revisor, Rolf Larsson, Saleby, Hede, 53193 Lidköping, 0510-53 00 33
Revisor, Suppl. Ulf Evertsson, Klövergatan 18, 53141 Lidköping, 0510-652 70


Studieansvarig, Håkan Hermansson
Valberedning, Torbjörn Schöld, N.Härene, Skofteby, Hörnet 1 531 92 Lidköping 070-255 85 16 Sammankallande Valberedning, Maria Rosengren, Margretelundsgatan 13B, 531 38 Lidköping, 073-025 27 78
Ansv. Vandrarnytt och facebook, Helena Hermansson, N.Härene, Björkhaga, 531 2 Lidköping, 0510-53 50 87, 070-640 90 00, heliana1295@hotmail.com
Ansv. Hemsida, Johan Svensson, 070-567 40 40, vandring@vandrarklubben.se, johan.svensson1955@gmail.com
Foto, pressklipp, Gullvi Johansson, Hovslagargatan 12, 532 33 Skara, 0511-140 18, 070 gullviskara@gmail.com
Släpkärra, Jan-Åke Karlsson, Myråsen, Affären 1, 533 92 Lundsbrunn, 0511-292 54, 070-301 50 39