Ordförande
Håkan Hermansson
N.Härene, Björkhaga
53192 Lidköping
0510-53 50 87, 070-828 48 29
heliana1295@hotmail.com

Vice ordförande
Per-Olof Johansson
Lindärva, Hörnet 1
53191 Vinninga
0510-676 26
070-747 16 64
pojohansson@hotmail.se

Sekreterare
Bo Hellqvist
Björsgårdsvägen 16D
53173 Källby
0510-54 11 25
070-189 08 02
bo.hellqvist@telia.com

Kassör
Leif Augustsson
Lindärva Skogshyddan 1
53191 Vinninga
0510-509 82
070-341 91 59
leif.augustsson@live.se

Ledamot,
Jan-Åke Karlsson
Myråsen Affären 1
53392 Lundsbrunn
0511-292 54
070-301 50 39
karlssonmyrasen@gmail.com

Ledamot
Eva Bergström Bryngelsson
Götgatan 35
53333 Götene
0511-513 88
073-034 50 25
eva.ml.bergström@hotmail.se

Ledamot
Ann-Charlotte Granander
Friggagatan 16
53333 Götene
0511-50355
070-388 75 49
lotta.granander@gmail.com

Suppleant
Mats Larsson
Näckrosstigen 2
53173 Källby
070-524 41 61
matti.larsson@telia.com

Suppleant
Irma Särnqvist
Atletvägen 17
53155 Lidköping
070-551 66 99
irma.sarnqvist51@gmail.com

Suppleant
Åke Bryngelsson
Götgatan 35
53333 Götene
0511-513 88
073-906 94 87

Suppleant
Eva Filipsson
Karlagatan 24B
53132 Lidköping
0510-225 89
070-308 04 74
eva.filipsson@grastorp.se

Revisor
Anders Sigurd
Sävare, Torestorp 6
53191 Vinninga
0510-508 07

Revisor
Rolf Larsson
Saleby, Hede
53193 Lidköping
0510-53 00 33

Revisor Suppl.
Ulf Evertsson
Klövergatan 18
53141 Lidköping
0510-652 70

Studieansvarig
Håkan Hermansson
N.Härene, Björkhaga
53192 Lidköping
0510-53 50 87, 070-828 48 29
heliana1295@hotmail.com

Valberedning
Torbjörn Schöld
N.Härene, Skofteby, Hörnet 1
531 92 Lidköping
070-255 85 16

Sammankallande Valberedning
Maria Rosengren
Margretelundsgatan 13B
531 38 Lidköping
073-025 27 78

Ansv. Vandrarnytt och facebook
Helena Hermansson
N.Härene, Björkhaga
531 92 Lidköping
0510-53 50 87
070-640 90 00
heliana1295@hotmail.com

Ansv. Hemsida
Johan Svensson
070-567 40 40
vandring@vandrarklubben.se
johan.svensson1955@gmail.com

Foto, pressklipp
Gullvi Johansson
Hovslagargatan 12
532 33 Skara
0511-140 18, 070
gullviskara@gmail.com

Släpkärra
Jan-Åke Karlsson
Myråsen, Affären 1
533 92 Lundsbrunn
0511-292 54
070-301 50 39