Tjej 7 sjuan_01

Sekretariatet i väntan på tjejerna, denna första sommarkväll.