Årsmötet 2018 i Hangelösabygdegård

Vandrarklubben Lundsbrunn har haft årsmöte.

Ordföranden Håkan Hermansson hälsade 52 medlemmar välkomna till Hangelösa bygdegård. På dagordningen stod verksamhets och förvaltningsberättelser från 2017.32 medlemmar var i Tyskland och gick EVG vandringen, totalt 903 km som resulterade i en 5 plats bland 111 lag. Utöver de 20 Kinnemilarna har 9 olika aktiviteter genomförts. Klubben är ansluten till gång och vandrarförbundet samt Svenska folksportförbundet. Föreningen hade 401st. medlemmar December 2017.

Mötet började med dragning av noteringskorten där 18 st. vann ett presentkort som berättigar en vardagslunch på Kinnekullegården. Som brukligt är utdelades Ulla Dirfeldts hederspris till någon i klubben. I år var det Lisbeth Ernberg som hedrades För visad uppskattning överlämnades blommor till Håkan och Helena för allt jobb de lägger ner på klubben.

Efter årsmötesförhandlingar och kaffe avslutades mötet med att Ulf Fabiansson på ett underhållande sätt berättade och visade bilder.
Våren startar med medlemsvandring den 18 Mars.

Med vänlig hälsning Gullvi.

Kommentarer inaktiverade.