2005

Lennart Andersson valdes till ordförande för klubben, medlemsantalet var 320st.

Klubben bytte klubbstuga till Sävare Lunneberg Vinninga.

Det var ett glatt och förväntansfullt gäng som iordningställde klubbstugan.

En funktionärsvandring anordnades till Hunneberg innan Kinnemilarna drog igång.

Kinnemilarna drog 2 451 deltagare till de femton vandringar som anordnades.

I aktivitetstävlan vann klubben för femte året i följd med 120 arrangemang och 5 405 deltagare och med medlemmarnas
egna noteringar var det 16 072 poäng och 107 305 km.

Klubben har genomfört 27 studiecirklar i utveckling av föreningen, vandringar, tävling, kultur och ledarutveckling.

Tjejsjuan som firade 10 – års jubileum arrangerades som vanligt ihop med Lundsbrunns IF och lockade dryga 450 tjejer.
Måndagsträffarna med stavgång fortsätter med ett bra samarbete med Gandvik.

Ett antal av klubbens medlemmar åkte med till Kleinwalsertal som är ett av Österrikes mest natursköna område.
Ett 60-tal medlemmar åkte med på medlems resan till Stockholm där Frösunda mångkampförening tog emot för Tredagarsvandringen Bärsärkagången

Ängelholms VF var på besök med en busslass vandringssugn resenärer.

Efter en Rundvandring i Munkängarna på fredagen, tvåmilsvandring efter Kinnekulleleden avslutades kvällen med en grillning
i brottet där Lasse i Berget var på besök på lödagskvällen. Deltagande på Kinnemilen vid Läckö på söndagen var så vandringshelgen till ända.
Det var ett tillfredställt gäng som satte sig i bussen för hemfärd. Vandrarklubben har lyckats ännu en gång med att ordna fina arrangemang.

Tomtemarschen bjöd på ett glatt underlag med isiga vägar men med dryga 80 deltagare.

Det var som vanligt en trevlig avslutning på årets vandringar.

Klubben har varit ute i skolorna med Skogens dag, där elever fått information om naturen, olika träd, avverkning och allemansrätten.
Skolgången har genomförts i olika skolor som Månesköldsskolan, Vinningaskolan mm.

Klubben fick på allmän begäran anordna lång SM för veteraner i Petersburg Skara. Det blev ännu ett lyckat arrangemang och
troligtvis kommer klubben att ordna tävling 2006 igen.

På tävlingssidan har klubben deltagigt i inomhus SM Göteborg, EM- veteran Eskilstuna, SM- veteran Stockholm,
Lång SM- veteran Skara samt olika DM med fina resultat.

Kommentarer inaktiverade.