2014-06-01 10.26.29

Här fick vi en skymt av Vänern. Har ni sett en blåare himmel?