2013-08-18 10.01.15

Vätskekontroll på sjölundavandringen