Styrelse

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2017

Ordförande

Håkan Hermansson 0510-53 50 87
vandring@vandrarklubben.se

Styrelseledamöter

Bo Hellqvist                                                                                                                      Leif Augustsson
Jan-Åke Karlsson
Eva Bergström-Bryngelsson
Ann-Charlotte Grannander                                                                                           Per-Olof Johansson

Suppleanter

Åke Bryngelsson
Mats Larsson
Irma Särnkvist

Kontaktpersoner

Kinnemilemilskärran: Jan-Åke Karlsson 070-301 50 39
Stavgång: Gunnel och Lennart Gustafsson 0511-136 11
Klubbhusansvarig: Håkan Hermansson 070-828 48 29
Hemsidan: Johan Svensson 070-567 40 40, johan.svensson1955@gmail.com
Vandrarnytt: Helena Hermansson 070-640 90 00